Zhen Therapy

Александра Гърдева

Психолог, хипнотерапевт, арт терапия

Татяна Иванова

Мастър терапевт за аурично и енергийно почистване

Аурично пречистване и зареждане на жизнената енергия чрез танц