Услуги за личността

Александра Гърдева

Психолог, хипнотерапевт, арт терапия

Татяна Иванова

Мастър терапевт за аурично и енергийно почистване

Трансперсонална
хипнотерапия

Хипноза

Регресия

 

Прогресия