За нас

Александра Гърдева

Аз съм Александра Гърдева, занимавам се професионално с психология. 
Завършила съм тримодулно обучение за основно ниво хипноза, трансперсонална хипнотерапия и мастър за регресия и прогресия. 
Занимавала съм се професионално с консталации. Благодарение на процеса на работа в семейните консталации, открих своето призвание. Вярвам, че когато човек търси промяна и първо започне от себе си, всичко в живота се нарежда. Това е моят личен пример, как можеш да трансформираш живота си когато започнеш от себе си.
Бих искала да съм част от Вашата промяна.